Planlanan

ÜRETEN MALKARA İÇİN ÜRETEN KADIN

2014-06-09 16:46:24

Projenin Adı                         

:

 Üretken Malkara İçin Üreten Kadın

Projenin Konusu                      

 

 

:

 

 

Malkara ilçesinde ikamet eden eğitim hakkından yararlanamamış, ekonomik özgürlüğü olamayan muhtaç kadınlara takı tasarımı, atıktan sanata, hat-tezhip gibi mesleki kurslar verilerek, elde edilen becerileri doğrultusunda istihdama katılımlarının desteklenmesi.

Projenin Önemi                 

 

:

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pekçok hukuksal düzenleme ve uygulamalara rağmen kadınların eğitim ve istihdama katılım oranları henüz erkeklerin düzeyine ulaşamamıştır. Bu bağlamda kadınlarla erkekler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması açısından eğitim en önemli etkenlerden biridir. Özellikle eğitim düzeyi düşük ve ekonomik açıdan yetersiz koşullara sahip kadınların mesleki beceri kazanmaları ve istihdam edilmeleri için gerekli eğitimleri alıp mesleki yeterliliklere sahip olmaları, kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından önemlidir. Bu proje ile, mesleki beceri ve istihdam açısından yoksun 30 kadına belirlenen branşlarda mesleki eğitimler verilerek, işgücüne katılım oranlarının arttırılması, bireysel ve toplumsal anlamda güçlenmesi, mesleki,ekonomik,sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için fırsatların arttırılması hedeflenmektedir. Bireysel anlamda eğitim imkanları artan kadınlar meslek sahibi olarak iş yaşamına daha etkin katılabilmektedir. Kadınlarımızın sosyo-ekonomik gelişimi, ebeveyn pozisyonlarında da davranış değişikliği sağlayacaktır. Öğrenci olan çocuklarının eğitimde tutunmaları ve üst öğretim basamaklarına devam etmeleri aile tarafından desteklenebilecektir.

 

Projenin Amacı                    

 

:

Yüklü ücretler karşılığında verilen mesleki eğitim programlarına katılamayan, sosyo kültürel açıdan dezavantajlı durumda olan vasıfsız muhtaç ve işsiz kadınlara ulaşmak ve kentte fırsat eşitliği sağlamak. Sadece projeye katılan kadınların mesleki beceri kazanarak istihdam edilmelerini değil, kadınların hemcinslerini istihdam eder hale gelmelerine destek olmak.

Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltarak istihdam edilmelerine ve iş geliştirmelerine destek vermek.

Kendilerini vasıfsız olarak nitelendiren kadınların özgüven kazanmalarına katkıda bulunarak, kadınlara yeni bir toplumsal statü kazandırmak ve sosyal yaşamın içinde yer almalarına katkı sağlamak.

Kadınların salt tüketici konumdan kurtarılarak aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak.

Kentin tarihi-kültürel unsurlarının tanıtılmasına katkıda bulunmak ve kültürel bütünleşmeye destek olmak.

Farklı kültürel yapı ve toplumsal yaşama sahip olan kadınların birlikte sosyal yaşamın parçası olmalarının desteklenmesi.

 

Beklenen Sonuçları          

 

:

30 dezavantajlı konumda olan kadına mesleki eğitim verilerek mesleki beceri ve yeterlilik kazandırıldı.

Kadınların ailelerinin ekonomik gelirlerinde artış gözlendi.

Kadınlara yeni bir toplumsal statü kazandırıldı ve sosyalleşmeleri sağlandı.

Kadın eğitim atölyesi kurularak verilecek yeni mesleki eğitimlere zemin hazırlandı.

30  Katılımcıya kurslar süresince Kadın Hakları konusunda bilgilendirici seminerler verildi.

Katılımcı kadınların ürünleri sergilenip satışa sunuldu.

Ürünlerin tanıtılması ve satışı için web sitesi oluşturuldu. www.üretenkadinmalkara.com

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 

Proje Faaliyetleri                 

 

:

Eğitimlere katılım için duyuruların yapılması.Atıktan sanata, hat, tezhip ve takı tasarım kurslarının teknik özellikleri ile tanıtımı yapılır. Takı tasarım ve atıktan sanata kurslarına aynı kursiyerler, hat ve tezhip kurslarına aynı kursiyerler katılır.

Durum analizi anketlerinin yapılır.

Dezavantajlı gruba ait kadınların gelir getirici kurslara kayıtlarının yapılır.

Eğiticinin görevlendirilmesi. Bu alanda eğitim almış yüksekokul veya fakülte mezunu öğretici görevlendirilmesi yapılır.

Eğitim atölyesinin oluşturulması.Atölye olarak düzenlenecek mekanda her kursun teknik işleyişine uygun yapı oluşturulur.Ayrıca kadınların kişisel gelişimini destekleyici çalışmaların yürütülebileceği alanlar da oluşturulur. Bunlar için yapılacak çalışmalar mekan büyüklüğüne göre aynı yerde olabileceği gibi farklı iki mekanda da yapılabilir.

Kırsaldan günübirlik gelen kadınların kurs saatleri dışında nitelikli vakit geçirebileceği alanların oluşturulması. Bu alanda kadınların aile içi ve çocuklarıyla kuşak çatışmasını yaşadıkları sosyal sorunların çözümüne yönelik sosyolog desteği sunulacaktır.Öğrencisi olan kadınların öğrenci gelişimine yönelik etkili ders çalışma yöntem ve materyalleri hususunda desteklenecektir.

Eğitim malzemelerinin hazırlanması. Her kurs için katılımcılardan herhangi bir malzeme gideri bedeli alınmayacağından kurs süresince kullanılacak malzemeler altışar aylık periyotlarda iki kez alımı yapılacaktır.

Mesleki eğitimlerin verilmesi. Her kurs için 160 saatlik mesleki eğitim verilerek bu süreçte üretim de gerçekleştirilir.

Ürün sergi alanının hazırlanması. Belediye sosyal yaşam alanlarında, kursiyerlerin ürettiği işlerin sergi ve satışı yapılacaktır.

Katılımcı kadınların ürünlerinin sergilenip satışa çıkarılması. Kırsaldan gelen kadınlarımızın refah bir ortamda vakit geçirmeleri için BANVİT tarafından dizayn edilen mekanda ürün satış köşesi de olacaktır.

Projeye katılan kadınların sosyal faaliyetlerinin desteklenmesi. Kurslara katılan 30 kursiyer İstanbul ve Çankkale gezilerine götürülür. Sinema ve tiyatro gösterimine götürülür. Gala amaçlı olarak proje sonunda piknik ve yemekli eğlence düzenlenir.

Kadınların haklarını öğrenmeleri amacıyla “Kadın Hakları” seminerinin verilmesi. Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından konu hakkında farkındalık eğitimleri düzenlenir.

Ürünlerin tanıtılması ve satışı için web sitesinin kurulması

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi

Proje kapanış ve değerlendirme toplantısının yapılması.

Başlama – Bitiş Tarihleri 

:

9 ay

 

Projenin Kapsamı             

:

Malkara ilçe merkezi ve 73 mahallede ikamet eden, ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan ev kadınları, çocuk okutan eşinden boşanmış kadınlar, şiddete maruz kalan ev kadınları projemiz kapsamı içerisindedir. Ayrıca köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinden ilçe merkezine günü birlik ihtiyaçların karşılanması için gelen kadınlarımızn tamamı, nitelikli zaman geçirebilecek ve kişisel gelişimlerin destekleneceği sosyal alan kullanımı ile projemizin kapsamındadır.

 

Katkılar      

            

:

Projemiz Malkara Belediyesi ile BANVİT A.Ş. Arasında yürütülmektedir.

Facebook Twitter Dailmotion Youtube

ANKET

İlçemize doğalgaz gelmesini istiyor musunuz?

TC.MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi Web Sitesidir.
Tüm Hakları Saklıdır.
E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN