MALKARA

a) Kermeyan Kalesi

Bunlardan önemli olanı Kermeyan Kal'ası (Zesutare) dir. Kala, Kermeyan köyünde taşlık dere ve Kala deresi arasında 200 dönümlük bir yerde dışı Keşan taşları ile yapılmıştır. Çor eski Kala olup oturma yeri olarak kullanılmıştır. Eski ismi APRİ'dir. M.S. 50 y.y. Roma İmparatoru Cladius tararından emekli Roma subayları için kurulan antik Roma şehridir. Bizans döneminde yerleşim önem kazanmıştır. Osmanlılardan önce Balkanlardan inen akıncı kavimler tarafından yakılmış olabileceği gibi, Türklerin gelişinden önce Trakya'da çok büyük bir deprem olması sebebiyle de yıkılmış olabilir.

Sultan Orhan ve I. Murat zamanların da ve daha sonraları Malkara çevresinde bir çok yerlerde olduğu gibi Anadolu'dan getirtilen Germeyanlıların (Kütahya) bu Kal'ayı beğenmeyerek bir kilometre güney doğusundaki yüksek sırtlara köy kurdukları tahmin edilmektedir.

b) Elmalı ve Yenidibek Kaleleri:

Malkara'nın Elmalı köyünde Elmalı Yenidibek Köyünde de Blovazt Kalası yıkılmış olduğu halde, surları yer yer görülmektedir. Her iki kalede bölge arazilerinin hakim tepelerine kurulmuş, yüzyıllarca önemli savunma görevlerini yerine getirmiştir. Osmanlıların bölgeyi feth etmesi ile birlikte kaleler yıkılmış, kullanılmaz duruma getirilmiştir. Bugün her iki Kalenin yer üstünde bazı duvar kalıntıları görülmektedir.

c) Karacahalil ( Kocakale) Kalesi:

Toprak üstü araştırmaları yapılan Karacanalil köyü hudutları dahilindeki Koca Kale diye anılan kale ise konum itibarı ile ilk çağlardaki yerleşimlere uygun Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezini görmektedir. Yer üstü buluntularından, siyah pişmiş toprak parçalarından, Tunç çağı yaşantısından (İ.Ö. 5yy) dan Bizans dönemi yerleşmesine kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Osmanlılar devrinde, Osmanlılar Rumeli Kalalarının aldıkları zaman ekseriyetle yıkmışlar, fakat aynı yerde oturmayı tercih etmemişlerdir. Bu Kala yıkıntılarının civar köylerde ve hatta Malkara'da inşaat işlerinde kullanılması ile bu tarihi kalıntılar korunamamış ve ortadan kalkmıştır.