MALKARA

a) Baş Çeşme:

Mevcut kitabesinden anlaşıldığına göre Hicri 953 (1546) yılında Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Halen bu çeşme istifade edilecek durumdadır. Camiatik Mahallesinde Başçeşme Sokakta yer almaktadır.

b) Hüsrev Kethüda Çeşmesi:

Eski Cami Çeşmesi de denir. Cami karşısındadır. Hüsrev Kethüda tarafından 1564 (Hicri 971) yılında yaptırılmıştır. Halen Camiatik mahallesinde olup, kitabesi şöyledir;

“Cümlelere mülk verir kam kar
Hüsrev ü bal itikat namdar
Sahib'ül hayrat Hüsrev Kethüda,
Kim cihan kıldı serbeser ihya Ehl-i diller
Cem'olup tarihini
Kim içerse, nuş-u canlar dediler.” (Sene 971)

c) Mermer Çeşme:

Bununda Hüsrev Kethüda tarafından 1572 (Hicri 979) yılında yapıldığı kitabesinden Baş Çeşme anlaşılmaktadır. Bu çeşme 5m2 olup, yontulmuş büyük mermer taşlardan yapılmıştır. Halen Hüseyin Köse İlköğretim okulunun binasına bitişik olan çeşme olup, esasında bina edildiği yer ise bugünkü Şahin yoluna giderken sol köşede idi. Şuan kullanılmaktadır.

d) Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi:

Kitabesinden 1735 (Hicri 1147) yılında yapılmış olduğu anlaşılan bu çeşme, halen Kabil Çeşme olarak bilinmektedir. Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Şu an Hükümet Konağının yanında bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:
Sene 1147 (1734-1735)

“Edicek Hacı Mehmet Ağa hayra niyyeti
Verdi imdadiye nil ile fırat Sabıka a'ni hazinedar idi
Saf dildir su gibi ol pak-ı zat
Nar-ı isyanı bu su mahv eylesun Lutf-u hakla bula
her gamdan necat
Örfi hatif veş dedi tarikin Pür kıldı etdi car-ı mail-Hayat”

f) Gökçeşme:

Koca Sinan Paşa tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Camiatik Mahallesinde Hacı Salih Camii yanında bulunmaktadır.

g) Künk Çeşme:

Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi denir, Hicri. 1147 yılında yaptırılmıştır. Gazibey Mahallesinde bulunmaktadır.

h) Zülfikar Ağa Çeşmesi:

Erenler Mahallesine giderken sağda tarafta bulunmaktadır.

i) Hamam Çeşme:

Mermer yazıtları ve dizaynı Tekirdağ Müzesine götürülerek koruma altına alınmıştır.

j) Sünepe Çeşme

Malkara'nın İshakça Köyü çıkışında, yolun kenarında bulunmaktadır. Sünepe isminde bir Ermeni'nin yaptırdığı söylenmektedir. Halen çeşme olarak insanlar ve hayvanlar faydalanmaktadır

k) Ürkiye Kadın Çeşmesi

Camiatik Mahallesi, Karakavaklar mevkiinde bulunmaktadır. Malkara ilçesinde, şebeke içme suyu bulunmadığı dönemlerde, ilçede bulunan, suyu tatlı olan ve içilebilen bir çeşme olduğu için, Camiatik Mahallesi halkının büyük bir kısmı içecek su ihtiyaçlarını bu çeşmeden karşılıyorlardı, ilçede birçok çeşme bulunmakla birlikte bazılarının suyu hafif acımsı olduğu için içme suyu olarak kullanılmamaktaydı. Ürkiye Çeşmesinin suyu tatlı ve içimi güzel bir su olduğu için yıllarca birçok insanın su ihtiyacını karşılamıştır.

Yukarda sözü edilen çeşmeler Malkara üçe merkezinde bulunmaktadır. Bunların yanında Malkara'nın çevresinde geniş bir alanda da çeşmeler vardır. Bu çeşmelerin olduğu yerde daha önceleri ticaret mahallerinin mevcut olduğu kayıtlardan ve naklen gelen söylentilerden anlaşılmaktadır. Bu da Malkara'nın bir zamanlar geniş bir bölgeyi kapladığının kanıtıdır.

l) Enserciler Çeşmesi:

Malkara'nın güneyinde, Keşan yolu üzerinde bulunmaktadır.

m) Boyacılar Çeşmesi:

Malkara'nın güneyde, Keşan yolu üzerinde, Enserciler Çeşmesinden daha aşağıda bulunmaktadır.

n) Ekmekçiler Çeşmesi:

Malkara'nın kuzeybatısındaki Yeşil Kubbe ile Gürgen Bayırı arasında bu bulunmaktadır.

o) Helvacılar Çeşmesi ve Kuyusu:

Malkara'nın doğusunda, kışlalar bölgesindedir.