KURUMSAL

Türkiye Belediyeler Birliği
Marmara Belediyeler Birliği
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent
Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği
    • Ulaş YURDAKUL
Tarihi Kentler Birliği
Sağlıklı Kentler Birliği