GÜNCEL

TEKİRDAĞ İLİ, SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, AYDOĞDU MAHALLESİ, 341 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN ‘PARK' VE ‘MERA ALANI'KULLANIM AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

"Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 335, 3030 ve 2466 adalara ilişkin ‘Toplu İşyerleri', ‘Depolama Alanı', ‘Tır, Kamyon, Makine Parkı, Garaj Alanı', ‘Resmi Kurum Alanı', ‘Spor Alanı' ve ‘Park' kullanım amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Bakanlığımızca 16.10.2017 tarihinde onaylanmış olup, plana yapılan itirazlar değerlendirilerek, söz konusu itirazlardan 341 ada 1 parsele (eski 3030 ada 12 ve 13 parseller) ilişkin yapılan itiraz uygun bulunarak bu kapsamda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımızca 26.12.2017 tarihinde onaylanmış ve ilan edilmek üzere gönderilen paftalarda yer alan plan değişikliği sınırı dışında kalan alanlar ise kesinleşmiştir.
Söz konusu 26.12.2017 onay tarihli “Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 341 ada 1 parsele ilişkin ‘Park' ve ‘Mera Alanı' kullanım amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 05.01.2018 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Detaylı Bilgi:

http://www.csb.gov.tr/iller/tekirdag/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=341829