GÜNCEL

MALKARA BELEDİYESİ'NDE PLAN - PROJE ŞEFLİĞİ KURULDU

Malkara Belediyesi Ek Hizmet Binasında biri şef olmak üzere 2 şehir plancısı ve 2 harita teknikeri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Plan Proje Şefliği çalışmalarına başladı. Yeni kurulan Plan Proje Şefliği bünyesinde; 1/5000 Nazım İmar Planı (Malkara, Balabancık, Kozyörük, Sağlamtaş) ile ilgili resmi ve şifai imar durumları ve bu planların uygulanmasına yönelik 5 yıllık imar programları ve plan değişiklikleri ilgili kurum görüşleriyle birlikte düzenlenip Meclise sunulacaktır. Malkara İlçe sınırları içerisinde köy tüzel kişiliği kalkan mahallelerin imar durumları ve burada uygulanacak uygulama imar planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemler takip edilmektedir. Planların hazırlanması aşamasında kurum görüşlerinin hazırlanması ve takip edilmesi yapılmaktadır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş kültür varlıklarının kontrolü ve bu eserlerin ilgili kurum görüşü takip edilmektedir. Aynı zamanda Belediyenin kamusal projelerinin hazırlanması, takibi ve plana ilişkin kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Haber Kaynak: Basın ve Halkla İlişkiler