GÜNCEL

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın 37.38 ve 39'uncu Maddeleri doğrultusunda uygulamalı ve sözlü sınavlar yapılmış olup; Kanun gereği 02.04.2018 tarihi itibariyle kadroya geçiş işlemi tamamlanması gerektiği bunun sonucunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının gelmesi beklenmeksizin işçi kadrosuna geçirilmesi, müteakiben arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların iş akitlerinin kanun gereğince tazminatsız olarak feshedilecektir denildiğinden idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasından ilan edilir.Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü