GÜNCEL

İLÇEMİZDE HUZUREVİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İlçemiz Yeni Mahalle, Gürgen Mevkii, tapuda ada: 153, parsel: 17 no'da Maliye Hazinesi adına kayıtlı 15,523,00 m² yüzölçümlü taşınmaza yaklaşık 1 yıldır TOKİ tarafından inşaatı yapılacak olan Huzur Evi için Belediye Meclisi'nin 02.02.2011 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden lejantının ‘Huzurevi' olarak plan değişikliği yapılmıştır.  

17.02.2014 tarih ve 1324 sayılı Tekirdağ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün yazısına göre Malkara Huzurevi İşine Ait Uygulama Projeleri, Metraj, Keşif Özeti ve Yapım İhalesi Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İşi ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uygun görüşü gelmiş olup; yapılan inceleme sonrası Avan Projeye göre ruhsat verilmesinde sakınca olmadığı 17.02.2014 tarih ve 602-248 sayı ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Huzurevine ait uygulama projeleri (peyzaj + mimari + statik + mekanik + elektrik) tamamlanmıştır.

Haber Kaynak: Basın ve Halkla İlişkiler