GÜNCEL

MALKARA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 16.00'da Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un Başkanlığında toplandı.

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı; açılış konuşması, yoklama, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 1. maddesinde yer alan 443 ada, 1, 2, 3, 4 ve 12 nolu parsel Askeri Alana (Eken Kışlası) İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Taşınmaz satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan Hacıevhat Mahallesi Gerçem Parkın Kiralanma Süresi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan Zeminde Gölet Olarak Kullanılan 22 adet Taşınmaz Gölet Alanlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Kırıkali Mahallesi Köy İçi Mevkii Tapuda 787 ve 786 Nolu Parsellerdeki taşınmazların bedelli olarak satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

 Gündemin 6. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarife Cetveline, Özel İlaçlama Ücretinin İlavesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşülerek İç İşleri Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından İç İşleri Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım Onarım Talebi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yenilenebilir Enerji Kaynakları hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündem Dışı 1. maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazı görüşülerek İç İşleri Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından İç İşleri Komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Dışı 2. maddesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğünün Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin Devrinin yapılması hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Dışı 3. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi Kapsamına Alınma Talebi hakkındaki yazısı görüşülerek İçkili Yer Tespit Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Haber Kaynak: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü