GÜNCEL

MALKARA BELEDİYESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 16.00'da Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un Başkanlığında toplandı.

Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 1. maddesinde yer alan 2019 Yılında İlçemizde kutlanacak olan milli günler, mahalli kurtuluş günü, özel gün ve haftalarda yapılacak olan kültürel etkinlikler çerçevesinde sportif ve kültürel yarışmalarda dereceye giren, başarı gösteren sporcu ve katılımcılara ödül, plaket, madalya ve vb. verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek 2019 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan İbribey Mahallesi 1403, 1641 ve 575 no’ lu parsellerde Vasıf Değişikliği Talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan Kiremitlik Mahallesi 812 parselde 840,00 m2 yüzölçümlü İmam Evinin Maliye Hazinesine Devri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclisin Tatil Edilecek Ayın Belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı için tatil kararı alması ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışılması sebebiyle Ağustos ayında Malkara Belediye Meclisi'nin tatil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün İstifa Nedeniyle Eksilen İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Üyesi Seçimi hakkındaki yazısı görüşüldü.

MHP Üyesi Mesut Şahin’in istifası nedeniyle eksilen İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon Üyeliğine oy birliği ile İbrahim Zilbastı seçildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kuyucu Mahallesi 130 Parsel Mezarlık Vasıflı Taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Devri hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.  

Gündemin 8. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Trafo Yeri Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Şehircilik Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi Yörük Baba Sokak ve Paşa Sokak arasında kalan bölgenin İçkili Yer Bölgesi Kapsamına Alınma Talebi hakkındaki yazısı görüşülerek İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyon kararı Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem dışı 1. maddesinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün EDS-Kent Güvenliği Sistemlerinin bakım ve kontrollerinde kullanılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne 1 adet araç alınması hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.  

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu 2. oturumunda görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Gündem dışı 2. maddesinde yer alan AK Parti Grubunun önergesi olan Malkara Belediyesi 2019 yılı Gelir Tarifesi Ücrete Tabi İşler Tarife Cetvelinde tadilat proje ücreti olarak alınan ücretin düşürülmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Haber Kaynak: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü