GÜNCEL

2018 YILI EVSEL KATI ATIK BERTARAFI ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Evsel Katı Atık Bertarafı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma Raporu